TRUNG TÂM STEM PETRUS-KÝ

Trang chủ Đội ngũ Giáo viên Thầy A Đức Lê Phương

Khen thưởng

  • Đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố
  • Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2018
  • Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2019
  • Bằng khen của Thành phố HCM về công tác đào tạo học sinh giỏi 2019

Thành tích đạt được

Các giải tiêu biểu đạt được

Năm 2013:  Vô địch Robotacon Regular bảng B2, tham dự Vòng chung kết Thế giới WRO

Năm 2014: Đoạt chức Vô địch Robotacon Regular B1 năm 2014, tham dự Vòng chung kết Thế giới WRO 2014

Năm 2015: Giải ba Robotacon Regular bảng B1

Năm 2016: Giải nhất Robotacon Regular bảng B1, Giải nhất Robotacon Regular bảng B2

Năm 2017: Giải nhất Robotacon Regular bảng B1, Giải nhất Robotacon Regular bảng B2

Năm 2018: Giải nhất Robotacon Regular bảng B1, 2 giải nhì Robotacon Regular bảng B1 tham dự Vòng chung kết Thế giới WRO 2018 tại Thailand

Copyright © 2021 STEM Petrus-Ký. All Rights Reserved.

Powered by