TRUNG TÂM STEM PETRUS-KÝ

Trang chủ Đội ngũ Giáo viên Thầy Nguyễn Ngọc Vinh

Khen thưởng

  • Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2017-2018
  • Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2018-2019
  • Bằng khen của Thành phố HCM về công tác đào tạo học sinh giỏi 2019

Thành tích đạt được

Các giải tiêu biểu đạt được

Copyright © 2021 STEM Petrus-Ký. All Rights Reserved.

Powered by