TRUNG TÂM STEM PETRUS-KÝ

Trang chủ Đội ngũ Giáo viên Thầy Hoàng Đăng Quang

Khen thưởng

  • Chiến sĩ thi đua cấp thành phố năm 2012 - Bằng khen – 21/08/2012 – 4281 – 47/QĐ KT
  • Hoàn thành tốt công tác 2 năm liên tục – Bằng Khen – 07/10/2015 – 4974 QĐUB – 12/BKUB
  • Giải 3 cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ 11 năm 2011 – Bằng khen – 02/06/2011 – 2721/QĐUB – 31/BK-UB
  • Chiến sĩ thi đua cơ sở từ năm 2006 đến nay

Thành tích đạt được

Các giải tiêu biểu đạt được

Năm 2013:  Vô địch Robotacon Regular bảng B2, tham dự Vòng chung kết Thế giới WRO 2 tại Indonesia 

Năm 2014: Vô địch Robotacon Regular B1 năm 2014, tham dự Vòng chung kết Thế giới WRO 2014 tại Nga

Năm 2015: Giải ba Robotacon Regular bảng B1

Năm 2016: Giải nhất Robotacon Regular bảng B1, Giải nhất Robotacon Regular bảng B2, tham dự Vòng chung kết Thế giới WRO 2016 tại Ấn Độ 

Năm 2017: Giải nhất Robotacon Regular bảng B1, Giải nhất Robotacon Regular bảng B2, tham dự Vòng chung kết Thế giới WRO 2017 tại Costa Rica

Năm 2018: Giải nhất Robotacon Regular bảng B1, 2 giải nhì Robotacon Regular bảng B1 tham dự Vòng chung kết Thế giới WRO 2018 tại Thailand

Năm 2019: Vô địch  Robotacon Regular bảng B2, tham dự Vòng chung kết Thế giới WRO 2019 tại Hungary

 

Copyright © 2021 STEM Petrus-Ký. All Rights Reserved.

Powered by