TRUNG TÂM STEM PETRUS-KÝ

Trang chủ Đội ngũ Giáo viên Thầy Trương Quý Lâm

Khen thưởng

  • Chiến sĩ thi đua cấp thành phố năm 2012 - Bằng khen – 21/08/2012 – 4281 – 47/QĐ KT
  • Hoàn thành tốt công tác 2 năm liên tục – Bằng Khen – 07/10/2015 – 4974 QĐUB – 12/BKUB
  • Giải 3 cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ 11 năm 2011 – Bằng khen – 02/06/2011 – 2721 /QĐUB – 31/BK-UB
  • Chiến sĩ thi đua cơ sở từ năm 2006 đến nay

Thành tích đạt được

Năm 2015: Vô địch Robotacon Sumo THCS 2015
Năm 2016: Giải nhất Robotacon Regular B2 2016, tham dự Vòng chung kết Thế giới WRO 2016 tại Ấn Độ
Năm 2017: Vô địch Robotacon Regular B2 2017, tham dự Vòng chung kết Thế giới WRO 2017 tại Costa Rica
Năm 2018:
Năm 2019:

Copyright © 2021 STEM Petrus-Ký. All Rights Reserved.

Powered by