TRUNG TÂM STEM PETRUS-KÝ

Thành tích đạt được

Năm 2019:  Học sinh giỏi môn Vật lý Cấp thành phố 2019

Năm 2019:  Top 34 cuộc thi OISP presentation contest

Copyright © 2021 STEM Petrus-Ký. All Rights Reserved.

Powered by