TRUNG TÂM STEM PETRUS-KÝ

Thành tích đạt được

Năm 2015:

Huy chương Bạc Robotacon bảng B2 VRO tại Việt Nam

Năm 2017:

Giải nhất học sinh giỏi cấp Thành phố môn Vật lý

Năm 2018:

Huy chương Vàng Olympic 30/4 môn Vật Lý

Huy chương Bạc Robotacon bảng B3 VRO tại Việt Nam

Giải nhất học sinh giỏi cấp Thành phố môn Vật lý

Năm 2019:

Giải ba học sinh giỏi cấp Quốc Gia môn Vật Lý

 Huy chương Vàng Olympic 30/4 môn Vật lý

Huy chương Đồng Robotacon bảng B3 VRO tại Việt Nam

Giải nhất học sinh giỏi cấp Thành phố môn Vật lý

Năm 2020: Giải ba học sinh giỏi cấp Quốc gia môn Vật lý

Giải nhất cuộc thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp Thành phố môn Vật lý

+ Tham gia hướng dẫn học sinh tham dự các cuộc thi STEM (Xe thế năng, Robot sumo, Robot C) đạt thành tích cao
+ Tham gia Hướng dẫn và bồi dưỡng học sinh đạt giải cao trong các cuộc thi robotacon, FLL, WRO…

Copyright © 2021 STEM Petrus-Ký. All Rights Reserved.

Powered by