TRUNG TÂM STEM PETRUS-KÝ

Trang chủ Khóa học Programming

Programming

5 Khóa học

Đến với Programming - Lập trình, học viên sẽ được tiếp cận với các ngôn ngữ lập trình phổ biến hiện nay, với các cấp độ khác nhau từ Scratch đến C++, Python và các khóa học nâng cao, chuyên sâu theo từng chuyên đề về Machine Learning, Deep Learning sẽ giúp cho học viên có các kiến thức tổng quan và vững chắc về lập trình.


Đăng ký

Các nhóm khóa học khác

Copyright © 2021 STEM Petrus-Ký. All Rights Reserved.

Powered by