TRUNG TÂM STEM PETRUS-KÝ

Trang chủ Khóa học Programming Lập trình Python nâng cao

Lập trình Python nâng cao

Lập trình với Python nâng cao giúp trẻ nâng cao các kỹ năng về lập trình thông qua các bài học, ứng dụng thực tiễn.

Độ tuổi: 12 - 22 tuổi
Thời gian: 22 buổi
Cấp độ: Nâng cao

Mô tả chi tiết

KIẾN THỨC

  • Kiến thức chuyên sâu về lập trình bằng ngôn ngữ Python
  • Làm quen với các thư viện, tạo ra những dự án nghệ thuật tương tác, trò chơi, câu chuyện...
  • Kiến thức về dữ liệu, phương pháp xử lý file, khái niệm cơ bản về AI

KỸ NĂNG

  • Kỹ năng giao tiếp: Đề xuất một phương pháp, đưa ra các giải thích
  • Kỹ năng thực hành: Sử dụng thiết bị (sử dụng máy tính và phần mềm)
  • Tư duy máy tính: Nhận dạng mẫu, Trừu tượng hóa, Phân tách vấn đề

Yêu cầu học viên

Kỹ năng sử dụng máy tính (thao tác được với chuột, bàn phím).

Yêu thích lập trình.

Đã có kiến thức Python cơ bản

Thiết bị học tập

Máy tính

Nội dung khóa học

Bài 1. Số ngẫu nhiên

Bài 2. Đồ họa Turtle

Bài 3. Vẽ hình dung Turtle

Bài 4. Xử lý chuỗi

Bài 5. Kiểu dữ liệu từ điển

Bài 6. Tạo mới 1 từ điển

Bài 7. Khóa key và giá trị value

Bài 8. Thêm phần tử trong từ điển

Bài 9. Xóa, thay đổi phần tử trong từ điển

Bài 10. Truy xuất thông tin trong từ điển sử dụng vòng lặp FOR

Bài 11. Tạo từ điển chứa danh sách

Bài 12. Hàm số

Bài 13. Tham số trong hàm số

Bài 14. Giá trị trả về trong hàm số

Bài 15. Biến cục bộ và biến toàn cục

Bài 16. Dữ liệu từ tập tin TXT

Bài 17. Đọc dữ liệu từ tập tin TXT

Bài 18. Ghi dữ liệu vào tập tin TXT

Bài 19. Dữ liệu từ tập tin CSV

Bài 20. Đọc dữ liệu từ tập tin CSV

Bài 21. Giới thiệu về AI

Bài 22. Lập trình AI cơ bản

Đăng ký

Các khóa học tương tự

Các nhóm khóa học

Copyright © 2021 STEM Petrus-Ký. All Rights Reserved.

Powered by