TRUNG TÂM STEM PETRUS-KÝ

Trang chủ Khóa học Programming Lập trình Web

Lập trình Web

Với lập trình web, trẻ được sử dụng thực tế những hệ quản trị cơ sở dữ liệu, những bộ mã nguồn phổ biến nhất thế giới để xây dựng các dự án website.

Độ tuổi: 8-22 tuổi
Thời gian: 16 tuổi
Cấp độ: Nâng cao

Khóa học sắp ra mắt!

Các khóa học tương tự

Các nhóm khóa học

Copyright © 2021 STEM Petrus-Ký. All Rights Reserved.

Powered by