TRUNG TÂM STEM PETRUS-KÝ

Trang chủ Khóa học Programming Machine Learning cơ bản

Machine Learning cơ bản

Machine Learning là một phần nhỏ trong AI - một xu thế hiện nay, khóa học cung cấp những kiến thức căn bản để có thể ứng dụng vào cuộc sống từ AI - Machine Learning.

Độ tuổi: >13 tuổi
Thời gian: Sắp ra mắt
Cấp độ: Chuyên đề

Khóa học sắp ra mắt!

Các khóa học tương tự

Các nhóm khóa học

Copyright © 2021 STEM Petrus-Ký. All Rights Reserved.

Powered by