TRUNG TÂM STEM PETRUS-KÝ

Trang chủ Khóa học Arduino & IoT Arduino nâng cao 2

Arduino nâng cao 2

Độ tuổi: 14-20 tuổi
Thời gian: 12 buổi
Cấp độ: Trung cấp

Mô tả chi tiết

Yêu cầu học viên

Thiết bị học tập

Nội dung khóa học

 

 

Đăng ký

Các khóa học tương tự

Các nhóm khóa học

Copyright © 2021 STEM Petrus-Ký. All Rights Reserved.

Powered by