TRUNG TÂM STEM PETRUS-KÝ

Trang chủ Khóa học Lego Robotics

Lego Robotics

4 Khóa học

Các khóa học Robotics sử dụng LEGO EV3 Mindstorm - Bộ công cụ đa dụng, quen thuộc. Qua các khóa học, học viên có thể thực hiện được các dự án, ứng dụng thực tế bằng LEGO, có khả năng tham gia thi đấu tại cái đấu trường LEGO quốc gia, quốc tế.


Đăng ký

Các nhóm khóa học khác

Copyright © 2021 STEM Petrus-Ký. All Rights Reserved.

Powered by