TRUNG TÂM STEM PETRUS-KÝ

Trang chủ Khóa học GaraStem Robotics

GaraStem Robotics

4 Khóa học

Với bộ công cụ G-Robot, các khóa học đến từ GaraSTEM Robotics giúp học viên có thể thành thạo sử dụng bộ công cụ này để thực hiện các dự án Robot đơn giản, hiểu hơn về hệ thống nhúng và ứng dụng vào thực tế.


Đăng ký

Các nhóm khóa học khác

Copyright © 2021 STEM Petrus-Ký. All Rights Reserved.

Powered by