TRUNG TÂM STEM PETRUS-KÝ

Hạng 5 tại WRO 2019

Team P.Robot Thọ đã đạt hạng 5 bảng Senior - B3 tại WRO Hungary 2019

Copyright © 2021 STEM Petrus-Ký. All Rights Reserved.

Powered by