TRUNG TÂM STEM PETRUS-KÝ

Trang chủ Khóa học Programming Lập trình Python

Lập trình Python

Các em tham gia khóa học sẽ được trang bị kiến thức, kỹ năng lập trình Python, đồng thời tham gia lập trình giải các bài thi online, xây dựng một số trò chơi.

Độ tuổi: 15-18 tuổi
Thời gian: 22 buổi
Cấp độ: Trung cấp

Mô tả chi tiết

KIẾN THỨC

  • Biết các khái niệm trong lập trình như biến, câu lệnh điều kiện, vòng lặp, danh sách, chương trình con.
  • Lập trình giải bài thi online
  • Xây dựng trò chơi, phát triển dự án

KỸ NĂNG

  • Kỹ năng giao tiếp
  • Kỹ năng thực hành, làm việc nhóm
  • Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề

Yêu cầu học viên

Kỹ năng sử dụng máy tính.

Yêu thích lập trình.

Thiết bị học tập

Máy tính

Nội dung khóa học

Bài 1. Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Python

Bài 2. Biến và phép gán

Bài 3. Kiểu dữ liệu số nguyên, số thực, chuỗi

Bài 4. Phép toán số học, so sánh, logic

Bài 5. Chuyển đổi giữa các kiểu dữ liệu

Bài 6. Nhập dữ liệu

Bài 7. Câu lệnh điều kiện if

Bài 8. Câu lệnh lặp for

Bài 9. Làm quen với lập trình giải bài thi online

Bài 10. Vòng lặp while

Bài 11. Lập trình trò chơi  

Bài 12. Kiểu danh sách và thao tác với danh sách

Bài 13. Kiểu chuỗi và thao tác với chuỗi

Bài 14. Lập trình giải bài thi online

Bài 15. Hàm số

Bài 16. Một số thao tác nâng cao với chuỗi, danh sách

Bài 17. Xây dựng trò chơi 

Bài 18. Kiểu Tuple

Bài 19. Kiểu tập hợp

Bài 20. Kiểu từ điển

Bài 21. Xây dựng trò chơi áp dụng kiểu từ điển

Bài 22. Lập trình giải bài thi online

Đăng ký

Các khóa học tương tự

Các nhóm khóa học

Copyright © 2021 STEM Petrus-Ký. All Rights Reserved.

Powered by